Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

AKTUÁLNĚ

Tour de sklep 2017

sklepByly spuštěny rezervace na Tour de Sklep. Rezervované vstupenky lze vyzvednout v předprodeji nebo v den akce nejpozději do 13:00. Termín předprodeje bude oznámen.
Více v informaci na http://www.tourdesklep.cz/

E.ON

eon

E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje občanům že od 5.12.2016 bude v obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů,garáží,staveb a pod. Odečty se budou provádět na všech elektroměrech bez rozdílu dodavatele el. energie. Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům.

MUDr. Petra Šístková

lékař

Informace o ordinačních hodinách a o registraci, včetně možnosti stažení registračního lístku, naleznete v záložce ZDRAVOTNICTVÍ.

Obec Popice

znak

Strategický rozvojový dokument Popice. 

V současné době je v naší obci zpracováván Strategický rozvojový dokument, který bude určovat směr budoucího rozvoje obce. Cílem tohoto dokumentu je najít a specifikovat problémové oblasti spojené se životem v naší obci a nalézt vhodnou cestu k řešení těchto problémů. Aby dokument odpovídal skutečným potřebám obyvatel obce, je nezbytné, aby samostní občané vyjádřili svůj názor nad stavem obce, ve které žijí. Proto Vás prosíme o spolupráci a vyplnění krátkého dotazníku, který Vám nezabere víc než 10 minut. Přispějete tím k tvorbě dokumentu sloužícího pro rozvoj naší obce.  Dotazník vyplňte nejpozději do 12.12.2016. Děkuji Vám za spolupráci.

Dotazník zde

Kulturní akce Hustopeče

hustopečeMarketing a kultura města Hustopeče Vás srdečně zve na akce, které se budou konat v následujících měsících - viz příloha. V turistickém informačním centru již na tyto akce začal předprodej vstupenek (otevřeno po-pá 8.00-17.00 hodin) a je možné zakoupit vstupenky na některá představení také přes Ticketstream a SMSticket.

Plakáty k akcím v příloze

kluková_A2 (2.2 MB)

ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odvoz odpadusvoz komunální odpadu proběhne ve středu 7. prosince 2016

Skládka Stará hora

Skládka

je otevřena každou sobotu od 13:00 do 16:00 hodin. Na skládku se ukládá stavební suť (cihly, kusy betonu a omítky), kamení, písek, střešní tašky a směsná stavební suť, zemina, dřevo a rostlinný materiál. Ceník: Vlek za auto - 20,- Kč, traktorová vlečka - 200,- Kč, vlečka či kontejner za nákladní auto - 500,- Kč.Za rostlinný odpad a dřevo občané neplatí !!!


SVOZ ODPADU

tříděný odpadSBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU PROBĚHNE VE STŘEDU 7.12.2016

Pro tříděný odpad - PET lahve, ostatní plast, tetrapaky a papír používejte pouze BÍLÉ a MODRÉ PYTLE. Zaměstnanci obce při svozu vymění plné pytle za prázdné pouze těm občanům, kteří třídí druhotný odpad.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr bude otevřen každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin na sběr objemného odpadu a elektroodpadu (za hřbitovem směr Stará Hora). 

Kontejnery na bioodpad

bio

jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

Do kontejnerů patří: Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.


Obec Popice

Kulturní důmvytvořila nový systém rezervace Kulturního domu. Podrobný postup v přiloženém souboru.

Rezervační systém zde

rezervace KD (237.0 kB)

INFOKANÁL

náhled infokanálV pravém menu stránek naleznete AKTUÁLNÍ INFOKANÁL.

© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti