Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Archiv úřední desky

Rok 2019

informace o zveřejnění, ČOV (298.4 kB)
zveřejněno:21.12.2018.Archivováno: 05.01.2019.
OBEC POPICE - Informace o zveřejnění 2018 (372.4 kB)
Zveřejněno:28.03.2018. Archivováno: 09.01.2019.
MIKROREGION HUSTOPEČSKO - oznámení (146.7 kB)
zveřejněno:4.1.2018.Archivováno: 20.01.2019.
Výroční zpráva obce Popice 2017 (191.6 kB)
Zveřejněno:04.02.2018.Archivováno: 20.01.2019.
Výroční zpráva obce POPICE za rok 2018 (428.6 kB)
Zveřejněno:16.01.2019 Archivováno: 04.02.2019.
Veřejná vyhláška JMK 2901-2019 (359.8 kB)
Zveřejněno: 16.01.2019. Archivováno: 18.02.2019.
Program 3.zasedání ZO-20.02.2019 (144.6 kB)
Zveřejněno: 13.02.2019. Archivováno: 21.02.2019.
Program členské schůze 21.2.2019 (268.9 kB)
zveřejněno:14.2.2019 Archivováno: 22.02.2019.
Přerušení dodávky el.energie 26.2.2019 (343.2 kB)
Zveřejněno: 30.01.2019. Archivováno: 27.02.2019.
EON - přerušení dodávek el. energie, 6.3.2019 (528.5 kB)
Zveřejněno: 04.02.2019. Archivováno: 07.03.2019.
Oznámení opatření obecné povahy - dop-2455-19-352-Popice, Jízdárna, obnova NN (611.4 kB)
Zveřejněno:18.02.2019. Archivováno: 09.03.2019.
Záměr č. 1-2019 (883.9 kB)
Zveřejněno: 21.02.2019. Archivováno: 09.03.2019.
Záměr č. 2-2019 (331.7 kB)
Zveřejněno: 21.02.2019. Archivováno: 09.03.2019.
Záměr č. 3-2019 (412.3 kB)
Zveřejněno: 21.02.2019. Archivováno: 09.03.2019.
Informace o zveřejnění obce Popice (123.7 kB)
Zveřejněno:18.12.2018.Archivováno: 12.03.2019.
Příloha ZŠ a MŠ 12-2018 - příloha k ZÚ obce 2018 (1.8 MB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Rozvaha ZŠ a MŠ 12-2018- příloha k ZÚ obce 2018 (79.9 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Výkaz_zisku_a_ztráty - ZŠ a MŠ 12-2018-příloha k ZÚ obce 2018 (72.6 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Příloha k ZÚ obce Popice 2018 - Příloha (524.2 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Výkaz ZZ - Příloha k ZÚ 2018 - obec (428.9 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Rozvaha - Příloha k ZÚ 2018 - obec (509.0 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Inventarizační zpráva obce Popice za rok 2018 (657.1 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
FIN 2-12 Příloha k ZÚ 2018 - obec (455.3 kB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Popice (1.4 MB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Návrh Závěrečného účtu obce Popice za rok 2018 (1.2 MB)
Zveřejněno: 10.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Veřejná vyhláška MZP-2019-630-568 (429.1 kB)
Zveřejněno: 11.03.2019. Archivováno: 27.03.2019.
Program 4. zasedání ZO Popice - 27.03.2019 (173.2 kB)
Zveřejněno: 19.03.2019. Archivováno: 28.03.2019.
Program členské schůze 11.4.2019 (288.8 kB)
Zveřejněno: 04.04.2019. Archivováno: 12.04.2019.
Informace o zveřejnění -obec Popice (124.9 kB)
Zveřejněno:11.03.2019. Archivováno: 12.04.2019.
Záměr č.4 -2019 (230.9 kB)
Zveřejněno: 28.03.2019. Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - návrh závěrečného účtu ČOV 2018 (260.3 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - zpráva o přezkumu hospodaření (231.9 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - FIN (4.7 MB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - rozvaha (780.8 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - Výkaz zisku a ztráty (757.1 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - příloha (4.0 MB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - inventarizační zpráva za rok 2018 (235.9 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - komentář ČOV 2018 (246.6 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
ČOV Strachotín, Popice - tabulky finančního vypořádání (164.0 kB)
Zveřejněno: 13.03.2019.Archivováno: 13.04.2019.
Program 5.zasedání ZO Popice-17.04.2019 (100.1 kB)
Zveřejněno: 10.04.2019. Archivováno: 18.04.2019.
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (872.0 kB)
Zveřejněno: 08.04.2019. Archivováno: 24.04.2019.
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení MUH-22009-19-492 (1.5 MB)
Zveřejněno: 10.04.2019. Archivováno: 26.04.2019.
Veřejná vyhláškaMUH-18184-19-352 (825.2 kB)
Zveřejněno: 21.03.2019. Archivováno: 30.04.2019.
EFEKT 2019 - zadávací dokumentace, výměna VO (1.4 MB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Příloha č. 1 a č. 6 - krycí list a kvalifikace VO Popice, EFEKT2019 (20.3 kB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Příloha č. 2 - Slepý rozpočet (86.5 kB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Příloha číslo 3 Podklad pro světelný technický výpočet (227.1 kB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Příoha č. 4 technické požadavky na světelná místa a rozvaděče (185.6 kB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Příloha č. 5 - mapa zatříděni (89.9 kB)
Zveřejněno: 18.04.2019. Archivováno: 30.04.2019.
Oznámení o svolání 1.zasedání OVK (120.4 kB)
Zveřejněno: 23.04.2019. Archivováno: 01.05.2019.
Informace o zveřejnění, 4.1.2019 (358.8 kB)
Zveřejněno:04.01.2019. Archivováno: 04.05.2019.
Výběrové řízení č. BBV-8-2019 (4.3 MB)
Zveřejněno: 04.04.2019. Archivováno: 09.05.2019.
Program zasedání ZO Popice 15.5.2019 (271.6 kB)
Zveřejněno: 07.05.2019. Archivováno: 16.05.2019.
POPICE, JÍZDÁRNA, OBNOVA VO - veřejná vyhláška (937.5 kB)
Zveřejněno: 03.05.2019. Archivováno: 20.05.2019.
Informace - Volby do EP (913.3 kB)
Zveřejněno: 08.04.2019. Archivováno: 25.05.2019.
Informace pro voliče - volby do EP (224.5 kB)
Zveřejněno: 12.04.2019. Archivováno: 25.05.2019.
Volby do Evropského parlamentu (144.6 kB)
Zveřejněno: 21.03.2019. Archivováno: 26.05.2019.
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu (180.2 kB)
Zveřejněno: 06.05.2019. Archivováno: 26.05.2019.
Veřejná vyhláška FÚ čj. 2155499-19-3000-11460-705400 (1.4 MB)
Zveřejněno: 26.04.2019. Archivováno: 28.05.2019.
Záměr č. 5-2019 o prodeji nemovitosti (239.3 kB)
Zveřejněno: 16.05.2019. Archivováno: 03.06.2019.
Veřejná vyhláška Drážní úřad čj. DUCR-24906-19-Nv (5.7 MB)
Zveřejněno: 20.05.2019. Archivováno: 05.06.2019.
VAK Břeclav - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 (561.5 kB)
Zveřejněno: 07.05.2019. Archivováno: 07.06.2019.
Opatření obecné povahy-čj. MZP-2019-630-1349 (5.8 MB)
Zveřejněno: 31.05.2019. Archivováno: 17.06.2019.
Oznámení o ukončení dokazování - čj. DUCR-28707-19-Nv (2.9 MB)
Zveřejněno: 31.05.2019. Archivováno: 17.06.2019.
ČOV 13.6.2019-pozvánka (286.9 kB)
Zveřejněno:04.06.2019.Archivováno: 21.06.2019.
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018-DSO ČJV (698.4 kB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Příloha k 31.12.2018-DSO ČJV (4.7 MB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Rozbor výsledku hospodaření 2018 - DSO ČJV (48.7 kB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Rozvaha k 31.12.2018-DSO ČJV (643.2 kB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Fin 2-12 M k 31.12.2018-DSO ČJV (3.9 MB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Zpráva o výsledku přezkoumání-DSO ČJV (2.0 MB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 DSO ČJV (858.4 kB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Pozvánka na 31.členskou schůzi DSO ČJV (154.2 kB)
Zveřejněno: 04.06.2019. Archivováno: 22.06.2019.
Program 7. zasedání ZO 26.06.2019 (460.1 kB)
Zveřejněno: 19.06.2019. Archivováno: 27.06.2019.
Opis výsledku hlasování v okrsku Popice-EP (441.5 kB)
Zveřejněno: 01.07.2019. Archivováno: 02.07.2019.
Výzva k podání nabídek (219.2 kB)
Zveřejněno: 27.06.2019. Archivováno: 09.07.2019.
Zadávací dokumentace (310.4 kB)
Zveřejněno: 27.06.2019. Archivováno: 09.07.2019.
Informace o zveřejnění DSO ČJV (3) (151.4 kB)
Zveřejněno:10.12.2018.Archivováno: 11.07.2019.
Záměr č. 6-2019 (560.9 kB)
Zveřejněno: 27.06.2019. Archivováno: 13.07.2019.
Program zasedání 25.7.2019 (271.1 kB)
Zveřejněno: 18.07.2019. Archivováno: 26.07.2019.
Veřejná vyhláška čj. DUCR-34789-19-Nv (24.4 MB)
Zveřejněno: 11.07.2019. Archivováno: 27.07.2019.
Veřejná vyhláška - ÚR č.26-2019 (3.6 MB)
Zveřejněno: 11.07.2019. Archivováno: 27.07.2019.
Oznámení zahájení společného řízení čj. MUH-44639-19-393, Sp.zn. dop-8347-19-393 (1.0 MB)
Zveřejněno: 18.07.2019. Archivováno: 05.08.2019.
Závěrečný účet DSO Mikroregion Hustopečsko za 2018 (683.4 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
zpráva z auditu-Příloha k ZÚ Mikroregion (142.7 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
Výkaz ZZ-Příloha k ZÚ Mikroregion (313.9 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
Rozvaha-Příloha k ZÚ Mikroregion (374.6 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
Příloha-Příloha k ZÚ Mikroregion (389.9 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
inventarizační zpráva-Příloha k ZÚ Mikroregion (62.4 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
FIN-Příloha k ZÚ Mikroregion (316.6 kB)
Zveřejněno:20.05.2019.Archivováno: 05.08.2019.
Záměr č. 7-2019 + podmínky k záměru (594.4 kB)
Zveřejněno: 31.07.2019. Archivováno: 16.08.2019.
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti