Vítejte na stránkách obce Popice, dnes je , svátek má

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství obce

Sběrný dvůr

Velkoobjemový kontejner je umístěn na sběrném dvoře (za hřbitovem), který je otevřen kaýdo sobotu.

Dále jsou zde umístěny kontejnery na papír, plast, pneumatiky, stavební materiál, elektroodpad, biologicky

rozložitelný odpad, sklo a objekt na sklad nebezpečných odpadů.

Otevřeno do 9:00 - 11:00 hodin 


Skládka v rekultivaci „Stará Hora“

Místo pro ukládání inertních materiálů a dřeva. Na tuto vyhrazenou plochu je možné odkládat rostlinné materiály, dřevo a inertní materiál (stavební materiál, cihly, beton, hlína).

V případě nepříznivého počasí (déšť, mráz) bude skládka uzavřena.

Kalendář otevírací doby:

Otevřeno: 13:00 - 15:00 (v zimních měsících) listopad - polovina března. Maximálně bude otevřeno 1x za měsíc.

                  13:00 - 16:00 (v letních měsících) polovina března - říjen 

Ceník

vozík za auto 20,- Kč

vlečka za traktor (do 5t)  200,- Kč

vlečka za nákladní auto 500,- Kč

platí se za stavební suť a zeminu

neplatí se za rostlinný odpad


Tříděný odpad

Zaměstnanci obce vždy první středu v měsíci provádí svoz tříděného odpadu (pytlový sběr). Jedná se o papír, pet láhve a ostatní směsný plast. Možnost odvozu i elektroodpadu (lednička, pračka atd). Tříděný odpad lze odevzdat i na sběrném dvoře (v době otevírací doby).

Sklo – v obci jsou na třech místech umístěny zvony na bílé a barevné sklo (u zdravotního střediska, obchodu Jednoty a kulturního domu)

Poplatky za svoz komunálního odpadu

Svoz vždy ve středu 1x za 14 dní (dle svozového kalendáře)


Poplatek za odpad pro rok 2019

Výše poplatku: 440,-Kč/osoba

Možnost zaplacení
  • SIPO
  • hotově v kanceláři obecního úřadu 
  • bankovním převodem na účet obce Popice: ČS  1381813359/0800, variabilní symbol: 13370xxx (místo písmen X se doplní popisné číslo domu)
Svoz odpadů zajišťuje firma
Megawaste, spol. s r. o. 

Nebezpečný odpad

Vždy 2x za rok se provádí svoz nebezpečného odpadu z odběrného místa.

Předpokladané termíny:  měsíc duben a listopad

Přihláška k registraci
Nahoru

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpadKontejnery na bioodpad jsou v obci rozmístěny na těchto ulicích: U Jízdárny - naproti jezdeckého areálu (Větrná, U Jízdárny), Široká - parčík (Široká) Široká - u zdravotního střediska (Široká, Nádražní) Hlavní - u Základní školy, Hlavní - naproti domu paní Komárkové (U Kapličky, Nová, K Myslivně, Krátka a Hlavní), Lipová - naproti domu rodiny Přibylové (Lipová, Nová) u fotbalového hřiště. Kontejnery se budou vyvážet 1x za 14 dní, vždy ve středu (tak jako vývoz komunál. odpadu).

37577

Do kontejnerů patří:Odpad rostlinného původu z domácností - zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce, zeleniny včetně citrusových plodů, květiny, čajové sáčky, skořápky z vajec, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků. Odpad ze zahrad - listí, tráva, drobné větve, seno, plevel, sláma, zbytky ovoce a zeleniny, celé rostliny, zbytky rostlin, zemina z květináčů, třísky, piliny, trus malých býložravých zvířat.

Do kontejnerů nepatří: zbytky jídel živočiš. původu, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, plasty, sklo, kovy, kameny, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny.

IMG_0853Nahoru
© Obec Popice, vytvořeno firmou TimeTree, Statistika návštěvnosti